Thai Language School Newsletter: 2 October 2015

สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองทุกท่าน

วันศุกร์อีกแล้ว ใบไม้เริ่มเปลี่ยนสี อากาศก็เริ่มเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาด้วย เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาว ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ สัปดาห์นี้เด็กๆมีการบ้านภาษาไทยแล้วนะคะ โดยปกติคุณครูจะให้การบ้านในห้องเรียน และจะเตือนอีกครั้งใน Newsleter เพื่อให้ผู้ปกครองได้ช่วยดูแลให้เด็กๆทำให้เสร็จก่อนเช้าวันอาทิตย์ค่ะ

สำหรับสัปดาห์นี้มีเรื่องแจ้งมากมาย

  1.  วันอาทิตย์แรกของเดือน เราจะพาเด็กๆไปตักบาตรด้วยกัน  ดังนั้นวันอาทิตย์นี้อย่าลืมนำข้าวสวยมาใส่บาตรนะคะ
  2. สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ชำระค่าเรียน ขอให้นำเงินสดหรือเช็ค(สั่งจ่าย ABM) มาให้ครูเป้อหรือคุณฉัตรด้วยค่ะ
  3. ห้ามนักเรียนนำของเล่นโทรศัพท์ หรือ tablet เข้าห้องเรียน หากนำมาด้วยให้ฝากผู้ปกครองไว้ก่อนเข้าเรียนนะคะ
  4. ขอความกรุณาให้ผู้ปกครองเตรียมอาหารกลางวันมาให้เด็กๆด้วยนะคะ ถ้าหากไม่ได้เตรียมมา ขอให้ผู้ปกครองตักอาหารให้นะคะ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและรวดเร็วของผู้มาวัดทุกคนค่ะ
    5. ขอความร่วมมือทั้งเด็กและผู้ปกครองโปรดเดินเข้าวัดและเข้าชั้นเรียนอย่างเป็นระเบียบ เงียบ และเรียบร้อยด้วยนะคะ เพราะทางวัดมีการสวดมนต์ นั่งสมาธิ และฟังธรรมในช่วงเช้าวันอาทิตย์รวมถึงสำรวมตลอดเวลาที่อยู่ที่วัดเพื่อเป็นการไม่รบกวนผู้อื่นที่มาวัดค่ะ เดิน…ไม่วิ่งภายในอาคารวัดนะคะ และไม่อนุญาติให้เด็กๆเข้าไปเล่นในห้อง Meditation Hall นะคะ

การบ้าน

ห้อง ช.ช้าง

Snack person  – Ava

1) เล่ม 2(แบบฝึกหัดภาษาไทยระดับเตรียมทักษะเบื้องต้น) หน้า 43-44 เลข 1-10

2) ให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์การเรียน ดินสอ (2-3 แท่ง) ยางลบ  และ ดินสอสี 1 กล่อง มาด้วยทุกครั้ง เราจะเริ่มใช้สีอาทิตย์นี้

3) อาทิตย์นี้เราจะร่วมตักบาตร ให้นักเรียนเตรียมข้าวสวยใส่กล่อง พร้อมช้อน มาในชม. เรียน เราจะเตรียมตัเข้าแถวขึ้นไปทีละห้อง

ห้องด.เด็ก
-แบบคัดไทยในเอกสารที่แจกไป
-หนังสือแบบฝึกหัด หน้า 3
-หนังสือเรียน หน้า 3
-ทำห่วงคำศัพท์ โดยเขียนคำต่อไปนี้บน index card แล้วใช้ ring มาร้อยรวมกัน ดูภาพประกอบ
แผ่นที่1: (ชื่อและนามสกุลของนักเรียน)
แผ่นที่2: ค่ะ, ครับ
แผ่นที่3: ฉัน, ผม

ห้องก.ไก่
1. เล่ม3 หน้า2-5
2. ให้หาคำที่มีสระอามา5คำ ให้เขียนใส่มาในสมุดเล่มใหม่

ห้อง ญ.หญิง
– เล่ม 2 หน้า 3-5
– เล่ม 3 หน้า 1, 4-6
– นำรูปอาหารทะเลที่ชอบมา

สำหรับนักเรียนที่ไม่ทำการบ้านมา จะเลิกช้ากว่าเพื่อนๆเพราะจะให้นั่งทำการบ้านหลังจากเลิกเรียนแล้วนะคะ

ห้อง ฮ.นกฮูก

เขียนคำในที่มีตัวสะกดในหนังสือเล่ม 1 หน้า 5 และฝึกอ่านคำกลอนหน้า 6
นิคทบทวนพยัญชนะและสระมาด้วย

 

ขอบคุณค่ะ

แอ้ม

0 Comments

Add a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.