Posts from October 2015

Thai Language School Newsletter: 2 October 2015

สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองทุกท่าน วันศุกร์อีกแล้ว ใบไม้เริ่มเปลี่ยนสี อากาศก็เริ่มเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาด้วย เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาว ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ สัปดาห์นี้เด็กๆมีการบ้านภาษาไทยแล้วนะคะ โดยปกติคุณครูจะให้การบ้านในห้องเรียน และจะเตือนอีกครั้งใน Newsleter เพื่อให้ผู้ปกครองได้ช่วยดูแลให้เด็กๆทำให้เสร็จก่อนเช้าวันอาทิตย์ค่ะ สำหรับสัปดาห์นี้มีเรื่องแจ้งมากมาย  วันอาทิตย์แรกของเดือน เราจะพาเด็กๆไปตักบาตรด้วยกัน  ดังนั้นวันอาทิตย์นี้อย่าลืมนำข้าวสวยมาใส่บาตรนะคะ สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ชำระค่าเรียน ขอให้นำเงินสดหรือเช็ค(สั่งจ่าย ABM) มาให้ครูเป้อหรือคุณฉัตรด้วยค่ะ ห้ามนักเรียนนำของเล่นโทรศัพท์ หรือ tablet เข้าห้องเรียน หากนำมาด้วยให้ฝากผู้ปกครองไว้ก่อนเข้าเรียนนะคะ ขอความกรุณาให้ผู้ปกครองเตรียมอาหารกลางวันมาให้เด็กๆด้วยนะคะ ถ้าหากไม่ได้เตรียมมา ขอให้ผู้ปกครองตักอาหารให้นะคะ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและรวดเร็วของผู้มาวัดทุกคนค่ะ 5. ขอความร่วมมือทั้งเด็กและผู้ปกครองโปรดเดินเข้าวัดและเข้าชั้นเรียนอย่างเป็นระเบียบ เงียบ และเรียบร้อยด้วยนะคะ เพราะทางวัดมีการสวดมนต์ นั่งสมาธิ และฟังธรรมในช่วงเช้าวันอาทิตย์รวมถึงสำรวมตลอดเวลาที่อยู่ที่วัดเพื่อเป็นการไม่รบกวนผู้อื่นที่มาวัดค่ะ เดิน…ไม่วิ่งภายในอาคารวัดนะคะ และไม่อนุญาติให้เด็กๆเข้าไปเล่นในห้อง Meditation Hall นะคะ การบ้าน ห้อง ช.ช้าง Snack person  – Ava 1) เล่ม 2(แบบฝึกหัดภาษาไทยระดับเตรียมทักษะเบื้องต้น) หน้า 43-44 เลข 1-10 2) […]